ANMIE THALASSEMIE PDF

In sommige gevallen heeft dit te maken met de mate van sensitiviteit en specificiteit waarmee men personen met anemie wil opsporen, in andere gevallen met het feit dat de referentiewaarden zijn aangepast aan de verdeling van het Hb in de eigen bevolking. De werkgroep adviseert de referentiewaarden te gebruiken die het regionale laboratorium hanteert. De uitkomsten van Hb-bepalingen volgen een natuurlijke spreiding. Een licht verlaagd Hb-gehalte in combinatie met een normaal MCV hoeft derhalve niet in alle gevallen pathologisch te zijn.

Author:Bralar Tojakora
Country:Kuwait
Language:English (Spanish)
Genre:Automotive
Published (Last):4 January 2016
Pages:122
PDF File Size:12.54 Mb
ePub File Size:15.38 Mb
ISBN:639-9-94489-208-1
Downloads:58034
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KikSommige mensen hebben slechts milde klachten thalassemie minor , anderen vertonen zeer ernstige symptomen thalassemie major en moeten vaak in het ziekenhuis worden behandeld. Vooral bij de ernstige vorm van thalassemie kunnen op jonge leeftijd al ernstige klachten optreden. Kinderen die vanaf de vroege jeugd behandeld worden, kunnen meestal een redelijk normaal leven leiden. Kinderen met ernstige vormen van thalassemie kunnen jong sterven. Dit gaat gepaard met vermoeidheid, zwakte, kortademigheid en bleek zien.

Een baby zal soms veel slapen of slecht slapen, niet goed eten en minder alert zijn, veel huilen. Soms moet de milt op den duur verwijderd worden. Infecties die kunnen ontstaan doordat de milt vergroot en beschadigd is, zijn o. Hiervoor moeten antibiotica worden gebruikt en vaccinaties worden gegeven.

Behandeling van Thalassemie Thalassemie is een ongeneeslijke ziekte. De enige behandeling is het verlichten van de klachten en het voorkomen en behandelen van complicaties. De diagnose kan het best zo vroeg mogelijk worden gesteld door middel van bloedonderzoek. Hoe vroeger de behandeling kan starten, hoe beter de uitkomsten. IJzersupplementen moeten worden vermeden. Kinderen krijgen vanaf manden tot hun 5e levensjaar dagelijks preventief antibiotica om infecties te voorkomen. Dit zijn rode bloedcellen die bij kinderen worden gezien tot een half jaar na de geboorte.

Dat betekent dat grote hoeveelheden ijzer zich opstapelen in bv. Hierdoor kunnen die organen beschadigd worden. Ook de productie van hormonen, zoals het schildklierhormoon, geslachtshormonen en insuline kan door ijzerstapeling worden geremd. Dit kan worden verholpen met geneesmiddelen zoals Desferal deferoxamine via infuus of Ferriprox deferipron en Exjade deferasirox via tabletten.

Ze krijgen een tot twee keer per maand bloed toegediend, doorgaans vanaf de leeftijd van 6 maanden. Verwijdering van de milt Door de afbraak van rode bloedcellen bij thalassemie kan soms de milt zo groot worden dat besloten wordt om de milt te verwijderen.

Soms is verwijdering van de milt voldoende om verder zonder bloedtransfusies te kunnen leven. Beenmergtransplantatie Beenmergtransplantatie met stamcellen van een broer of zuster of een donor uit een internationale donorbank, kan de ziekte genezen. Anders dan bij sikkelcelziekte wordt een dergelijke transplantatie bij kinderen met ernstige thalassemie vaak uitgevoerd, vooral als er geschikt beenmerg van een broer of zus beschikbaar is.

Stamceltransplantatie Bij een stamceltransplantatie worden stamcellen uit het bloed niet uit het beenmerg van een HLA-identieke donor bij voorkeur broer of zus toegediend.

Gentherapie Naar gentherapie wordt veel onderzoek gedaan maar die bevindt zich momenteel nog in een experimentele fase. Het is ook belangrijk om uw partner te laten onderzoeken op dragerschap van een erfelijke bloedziekte zoals sikkelcelziekte. De arts zal met u bespreken hoe groot de kans is op een gezonde baby, een baby die drager is of een baby met thalassemie. Zij kunnen natuurlijk wel drager zijn.

Mannen hebben vaak een tekort aan mannelijke hormonen en vrouwen hebben vaak een tekort aan vrouwelijke hormonen. Vrouwen met thalassemie hebben vaak ook een onregelmatige menstruatie cyclus. Er zijn ook vrouwen die nog niet gemenstrueerd hebben. Hierdoor is het moeilijk om op een natuurlijke wijze zwanger te worden.

Tijdens de zwangerschap Ongeboren kinderen met een ernstige vorm van alphathalassemie worden vaak dood geboren of overlijden direct na de geboorte.

Een vroege diagnose betekent dat de behandeling snel na de geboorte gestart kan worden. Vroege behandeling betekent uitzicht op een betere toekomst.

Als er ijzertekort is wat gewoon is tijdens een zwangerschap kunnen er ijzertabletten worden gegeven. Als het ijzergehalte normaal is, kan foliumzuur de bloedaanmaak enigszins bevorderen. Bespreek dit met uw arts. Bekijk ook welke geneesmiddelen al dan niet mogen tijdens borstvoeding. Hydroxyureum mag bijvoorbeeld niet gebruikt worden voor en tijdens de zwangerschap.

EGNOS A CORNERSTONE OF GALILEO PDF

Thalassémie

In het kort Thalassemie is een erfelijke ziekte van het bloed. Ouders kunnen thalassemie alleen aan hun kind doorgeven als ze zelf thalassemie hebben of drager zijn van het erfelijke kenmerk voor thalassemie. Bij iemand met thalassemie leven de rode bloedcellen minder lang en zijn ze minder goed in staat om zuurstof te vervoeren. Er zijn verschillende vormen van thalassemie. Bij de meeste vormen zijn er geen klachten. Wat is het Wat is thalassemie?

EL MOZARABE JESUS SANCHEZ ADALID PDF

NHG-Standaard Anemie

Symptomen[ bewerken brontekst bewerken ] Karakteristiek voor de ziekte is chronische hemolytische normocytaire anemie bloedarmoede , episoden van pijnlijke botcrisen en de betrokkenheid van meerdere organen. Sikkelcelziekte gaat ook gepaard met een verhoogde stollingsactivatiestatus. Door de doorbloedingsstoornissen kunnen organen en weefsels beschadigingd raken sikkelcelcrisis. Daarnaast hebben lijders aan de ziekte de neiging tot het oplopen van infecties , en kennen zij diverse andere complicaties. Sikkelcel en mechanisme[ bewerken brontekst bewerken ] 1. De sikkelcel HbS vormt spontaan polymeren die onoplosbaar zijn als de zuurstofspanning te ver daalt. Dit is het geval in kleine capillairen haarvaten , waar de zuurstofconcentratie in en buiten de rode bloedcel laag is.

Related Articles